Google Glass แว่นตาอัจฉริยะยุคใหม่

แว่นตาที่คอมพิวเตอร์และหน้าจอติดตั้งอยู่กับตัวแว่น และมีกล้องติดอยู่ ขาแว่นรองรับการใช้งานระบบสัมผัส และรองรับการสั่งงานด้วยเสียง ปัญหาคือด้วยพื้นที่การแสดงผลที่มีจำกัด มันจะทำอะไรได้บ้าง คงเป็นเรื่องที่หลายคนสงสัย เพราะราคาของมันในตอนนี้วางจำหน่ายอยู่ที่ประมาณ 49,000 บาท ถ้าพูดไปมันก็ทำให้เราเหมือนมี Google ติดตัวเราตลอดเวลา มันสามารถแสดงข้อมูลจากสมาร์ทโฟนหรือ Google accounts บนหน้าจอของ Google Glass, รับสายที่โทรเข้ามา, ส่งข้อความ, ถ่ายรูปและวิดีโอ, แสดงแผนที่, แสดงผลการค้นหา และทีเด็ดที่สุด คือ รองรับ Google Now ด้วย

Google Glass มีคุณสมบัติและฟีเจอร์ที่คล้ายคลึงกับสมาร้ทโฟน

ทั้งเรื่องของการถ่ายภาพและฟีเจอร์ที่ดึงเอางานถนัดอย่างระบบค้นหาเข้ามาผสมโรง ที่โดดเด่นก็ คือระบบการค้นหาด้วยเสียง มันจะมีส่วนของไจโรสโคป ตัววัดต่างๆ และเข็มทิศ ซึ่งทั้งหมดจะถูกรันด้วยหน่วยประมวลผล และมีการเชื่อมต่อ อาทิ Wi-Fi , Bluetooth , GPS ซึ่งขณะที่น้ำหนักของ Google Glass ไม่ได้ทำให้คุณรู้สึกสบายเมื่อสวมใส่มากนัก เมื่อมันพอๆกับสมาร์ทโฟนหรือราวๆแว่นกันแดด 3 อัน อย่างไรก็ดี Google Glass ยังเข้าทำเนีบยของโปรเจ็กส์ระยะเบต้าอยู่มาก ทั้งการเปิดให้เหล่านักพัฒนาได้ร่วมทดสอบ เชื่อว่า Google Glass ในเวอร์ชั่นพร้อมจำหน่ายจะทำได้ดีกว่าที่เป็นอยู่ ส่วนดีไซน์นั้นทำให้นึกถึงภาพยนตร์ไซไฟอย่างที่เห็นกัน

ชิ้นส่วนภายในที่ใช้ผลิต Google Glass ก็คล้ายกับชิ้นส่วนในสมาร์ทโฟนระดับกลางๆ ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลเรื่องซีพียูว่าใช้ของใคร ข้อมูลที่ออกมามีแค่กล้อง 5 ล้านพิกเซล รองรับการถ่ายวิดโอที่, 720p มีพื้นที่เก็บข้อมูล 16 GB ส่วนแบตเตอรี่บอกแค่ว่าใช้งานแบบปกติได้หนึ่งวันเต็มๆ จะใช้งานได้สั้นกว่านี้ถ้าใช้บันทึกวิดีโอหรือแชทผ่านวิดีโอ ส่วนหน้าจอเทียบเท่ากับมีจอ HD ขนาด 25 นิ้ววางอยู่ด้านหน้าห่างไป 2.4 เมตร ฮาร์ดแวร์อีกตัวที่น่าสนใจก็คือ bone conduction transducer ที่ส่งเสียงด้วยการสั่นไปยังหูชั้นในได้โดยตรงเลย

มีอะไรบ้างใน Google Glass

- มีปุ่มถ่ายภาพ  รับข้อมูลเข้าผ่านทัชแพดและเสียง
- มีไจโรสโคป ตัววัดต่างๆ (accelerometer) และเข็มทิศ
- มีการทดลองฟีเจอร์ถ่ายรูปทุก 10 วินาที และฟีเจอร์ค้นหาข้อมูลด้วยเสียง
- มีหน่วยความจำภายในตัวเครื่องที่มากพอจะเก็บภาพหรือวีดีโอ
- รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi , Bluetooth , GPS
- น้ำหนักประมาณสมาร์ทโฟน หรือประมาณแว่นตากันแดดสามอัน
- ราคาราว  1,500 ดอลลาร์ (ราว 49,000 บาท)

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อนำมาต่อยอด

การตัดสินใจเพื่อเลือกแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดปัญหาและเลือกวิธีการไปปฏิบัติเพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์การ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการตัดสินใจ จึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่ต้องทำด้วยความละเอียดรอบคอบ เพื่อให้ได้ข้อมูลนำมาปรับปรุงให้องค์การดีขึ้น การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการตัดสินใจ ต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของบุคคลในองค์กร มาร่วมกลุ่มกันทำงาน โดยกำหนดหน้าที่ให้แต่ละคนมีส่วนร่วม เกิดการระดมสมองพูดคุยถึงปัญหา ช่วยกันหาข้อมูลให้มากที่สุดมาเป็นฐานข้อมูลในการพิจารณา เสนอแนวทางเลือกโดยบอกข้อดี ข้อเสีย ของวิธีการที่จะใช้ในการแก้ไขปัญหา เกิดวิธีการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย มีตัวเลือกมีแนวทางในการตัดสินใจมากขึ้น โดยพิจารณาผลที่เกิดกระทบกับองค์การน้อยที่สุด

การแลกเปลี่ยนความรู้เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์และความรู้ของอีกคนหนึ่งไปยังอีกคนหนึ่ง เพื่อพัฒนาความรู้ของบุคคลให้เป็นความรู้ของกลุ่ม และเป็นความรู้ขององค์กร เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรและการสร้างสรรค์สังคม การแลกเปลี่ยนความรู้เป็นกระบวนการสำคัญขั้นตอนหนึ่งของการจัดการความรู้ ที่ทำให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การต่อยอดความรู้ และการสร้างความรู้ใหม่ โดยมุ่งสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ การที่คนจะแลกเปลี่ยนความรู้กันได้นั้นจำเป็นจะต้องมีความรู้พื้นฐานในเรื่องนั้นๆก่อน จึงมาเรียนรู้จากข้อดีของกันและกัน จากประสบการณ์ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีจากการทำงานที่ประสบความสำเร็จมาก่อน นำมาประยุกต์และสร้างเป็นความรู้ใหม่ที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

องค์ประกอบหลักของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

1. คน ถือว่าเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นแหล่งศูนย์รวมของความรู้ที่สมควรนำออกมาแบ่งปันเป็นอย่างยิ่ง โดยก็ควรจะเป็นคนที่มีความรู้จากการปฏิบัติจริง และอยากจะมาแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้นั้น ด้วยความเต็มใจ

2. สถานที่ และบรรยากาศ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญอีกประการหนึ่งที่จะทำให้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีชีวิตชีวาและน่าสนใจ เพราะสถานที่และบรรยากาศที่ดี มีความเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มคน จะทำให้คนเหล่านั้นมาเจอกันพูดคุย ปรึกษา วิเคราะห์ปัญหา แบ่งปัน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันอย่างสบายใจ

3. สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่ช่วยให้การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกิดได้ง่ายและสะดวกขึ้น เช่น กระดานสำหรับเขียน คอมพิวเตอร์สำหรับการสรุปและจัดเก็บความรู้รวมถึงการแบ่งปันหรือการส่งต่อข้อมูล

การศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ของเทคโนโลยีในปัจจุบันรวมถึงข้อดีต่าง ๆ

คำว่าเทคโนโลยี หมายถึง การประยุกต์เอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ การศึกษาพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ก็เพื่อให้เข้าใจธรรมชาติ กฎเกณฑ์ของสิ่งต่าง ๆ และหาทางนำมาประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ เทคโนโลยีจึงเป็นคำที่มีความหมายกว้างไกล เป็นคำที่เราได้พบเห็นและได้ยินอยู่ตลอดมา สารสนเทศ หมายถึง  ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์ มนุษย์แต่ละคนตั้งแต่เกิดมาได้เรียนรู้สิ่งต่าง ๆ เป็นจำนวนมาก เรียนรู้สภาพสังคมความเป็นอยู่ กฎเกณฑ์และวิชาการ ลองจินตนาการดูว่าภายในสมองของเราเก็บข้อมูลอะไรบ้าง เราคงตอบไม่ได้ แต่สามารถเรียกเอาข้อมูลมาใช้ได้ ข้อมูลที่เก็บไว้ในสมองเป็นสิ่งที่สะสมกันมาเป็นเวลานาน ความรอบรู้ของแต่ละคนจึงขึ้นอยู่กับการเรียกใช้ข้อมูลนั้น ดังนั้นจะเห็นได้ชัดความรู้เกิดจากข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ทุกวันนี้มีข้อมูลรอบตัวเรามาก ข้อมูลเหล่านี้มาจากสื่อ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือแม้แต่การสื่อสารระหว่างบุคคล จึงมีผู้กล่าวว่ายุคนี้เป็นยุคของสารสนเทศ

ข้อดีของเทคโนโลยีสารสนเทศ ลดเวลาในการทำงาน โดยการนำเอาเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ซึ่งทำให้สามารถจัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ และยังสามารถจัดเรียง แก้ไข และสืบค้นได้อย่างรวดเร็ว ลดต้นทุน เพราะระบบสารสนเทศนั้นสามารถจัดการกับงานที่มีความซับซ้อนได้รวดเร็ว ซึ่งจะทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น และต้นทุนในการดำเนินงาน รวมไปถึงค่าบุคลากรอีกด้วย ช่วยให้การสื่อสารเป็นไปอย่างรวดเร็ว โดยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ทำให้เกิดการสื่อสารที่รวดเร็ว และการสื่อสารที่รวดเร็ว ก็สร้างความก้าวหน้าอีกมากมาย ทุกวันนี้เราสามารถติดต่อข้ามโลกได้ภายในเวลาไม่กี่วินาที สามารถส่งข้อมูลขนาดใหญ่ระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ภายในเวลาอันรวดเร็วเช่นกัน ระบบสารสนเทศช่วยให้การทำงานร่วมกันเป็นไปได้ด้วยดี โดยช่วยในการประสานงานกับฝ่ายต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งเพิ่มความสะดวกในการสื่อสารข้อมูล จัดเรียง สืบค้นข้อมูลและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ดังนั้นข้อดีและประโยชน์ของเทคโนโลยีปัจจุบันยังช่วยให้ในชีวิตประจำวันของเราสะดวกขึ้นไม่ว่าจะทำอะไรหรืออยู่ที่ไหนและยังช่วยให้เราดูข่าวสารที่รวดเร็วอีกด้วย

การจัดสัมมนาทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา


เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็น เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี รวมถึงสิ่งแวดล้อม การศึกษาจึงต้องพัฒนาให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในด้านข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร เทคโนโลยี เนื่องจากกำลังเข้าสู่ยุคของ ICT ไม่ว่าจะเป็น Google Facebook และ Twitter ที่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงของผู้คน รายละเอียดการใช้งานบริการผ่าน Social Media สังคมออนไลน์ที่มีผู้ใช้เป็นผู้สื่อสาร ผ่านทางเว็บไซต์ Social Network ที่ให้บริการบนโลกออนไลน์ปัจจุบัน

ซึ่งไม่เพียงแต่ Facebook จะใช้โพสต์ข้อความอัพโหลดรูปเท่านั้น ยังมีการประยุกต์ใช้งานในด้านการเรียนการสอน นำข้อดีในส่วนของการความสามารถในการเผยแพร่ข้อมูลขององค์กรได้อย่างรวดเร็วด้วย ผู้สอนสามารถศึกษาเทคนิคและความเป็นไปได้ของการเชื่อมโยงและการใช้งานร่วมกัน ฉะนั้นการสร้างมิติใหม่ของการศึกษาไทยในการเข้าถึงการปรับใช้สื่อเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา ดังนั้นสิ่งที่ตามเมื่อนักเรียนมีเครื่องมือสำหรับการเรียนที่นอกเหนือจากตำรา หนังสือ ครู ในฐานะผู้สอนและผู้ผลิตสื่อการเรียนรู้ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการ จัดการเรียนการสอน จึงต้องพลิกโฉมการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่รองรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ให้มีประสิทธิภาพ ในการใช้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ใหม่ ๆ ทำให้บุคคลที่มีเชี่ยวชาญในการแสวงหาความรู้ การปรับประยุกต์ใช้เครื่องมือในการแสวงหาความรู้ในรูปแบบ ต่าง ๆ ย่อมมีข้อได้เปรียบในดำเนินชีวิต ฉะนั้น  ICT ก็เป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการแสวงหาความรู้ที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ หากเราทุกคนสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด

สำหรับมัลติมีเดียที่มีบทบาทมากขึ้นในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะได้นำมาใช้ในการฝึกอบรมและให้ความบันเทิง และในด้านการศึกษามัลติมีเดียได้นำมาใช้เพื่อการเรียนการสอน ในลักษณะแผ่นซีดี รอมและอื่นๆ โดยที่มัลติมีเดียจะกลายมาเป็นเครื่องมือที่สำคัญทางการศึกษาในอนาคต เพราะสามารถที่จะนำเสนอได้ทั้งเสียง ข้อความ ภาพเคลื่อนไหว และอื่นๆที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วย ที่สำคัญในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นั้นสามารถนำสิ่งที่ได้รับจากกระบวนการจัดการเรียนรู้ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
ในปัจจุบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันมากขึ้น สามารถสร้างความสะดวกสบาย เพราะ ไม่ต้องเดินทางไปสัมมานาที่ต่างๆ เพราะมีเผยแพร่ความรู้จากการสัมมนาผ่านเทคโนโลยีเหล่านี้

การจัดสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้วยเทคโนโลยีทางอินเตอร์เน็ตให้แก่องค์กร

การสัมมนา คือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เพื่อช่วยกันสรุปในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง โดยจะบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับตัววิทยากรและผู้เข้าร่วมการสัมมนา เพราะผู้เข้าร่วมสัมมนานั้นมีหน้าที่เป็นผู้ให้และผู้รับ กล่าวคือเป็นทั้งผู้ที่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและคอยแสดงความคิดเห็นของตนเองออกไปด้วย ดังนั้นการที่ผู้เข้าร่วมมีส่วนร่วม ได้แสดงว่าความคิดเห็น และได้เสนอแนวคิดจึงเป็นหัวใจสำคัญ

จุดมุ่งหมายของการจัดสัมมนามี ดังนี้
1.อบรม ฝึกฝน แนะนำ ให้คำปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับองค์กร ช่วยแนะนำสิ่งที่ถูกต้องให้กับผู้เข้าร่วมรายอื่นๆ
2.พิจารณาหัวข้อที่เป็นประเด็นและทำความเข้าใจ ช่วยกันพิจารณาหัวข้อที่สงสัยของผู้อื่น
3.เสนอเรื่องราวที่ทันสมัยเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบัน ด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆ การเสนอความคิดเห็นที่ทันสมัยย่อมเป็นสิ่งสำคัญต่อองค์กร
4.แสวงหาข้อตกลง และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้อย่างอิสระ ร่วมกันสรุปเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ และแสดงความคิดเห็นในสิ่งตนสงสัย รับฟังความคิดเห็นนำกลับมาพิจารณา

ในการจัดสัมมนาแต่ละครั้งนั้นผู้จัดได้คาดหวังว่าจะนำผลข้อสรุปเป็นแนวปฏิบัติในสิ่งที่เป็นปัญหาร่วมกัน โดยจะได้ผลลัพธ์ไปทางใดก็ขึ้นอยู่กับการจัดสัมมนาเป็นสำคัญ แต่อย่างน้อยการจัดสัมมนานั้นทำให้สมาชิกได้รับความรู้ ความคิด และที่สำคัญยังได้รับฟังปัญหาของผู้อื่น เป็นการสานสัมพันธ์ให้กับสมาชิกในองค์กร ส่งผลให้ธุรกิจไปในทางที่ดี

ในปัจจุบันมีการจัดสัมมนาเกิดขึ้นมากมาย มีทั้งภายในบริษัทจัดขึ้น และการส่งพนักงานออกไปสัมมนายังภายนอกองค์กร หรือการจัดสัมมนาให้ความรู้กับคนทั่วไปที่สนใจในเรื่องต่างๆ เช่น การจัดสัมมนาให้กับผู้สนใจขายสินค้าทางออนไลท์ ผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่เห็นได้ทั่วไปตามหน้าเว็บไซต์ มีการจัดอบรมเพื่อให้ผู้ที่สนใจรู้ว่าควรทำการค้าขายอย่างไร ควรขายสินค้าประเภทไหนถึงจะเจาะกลุ่มลูกค้าได้ เนื่องจากการทำธุรกิจทางโลกออนไลท์นั้นไม่ใช้เรื่องง่ายๆ

ในสมัยนี้เทคโนโลยีทางอินเตอร์เริ่มเข้ามามีส่วนร่วมในชีวิตประจำวันมากขึ้น ทำให้สร้างความสะดวกสบาย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย เพราะ ไม่ต้องเดินทางไปสัมมานาหรืออบรมยังที่ต่างๆ มีบริการอบรมทางอินเตอร์เน็ตผ่านวีดีโอ การสัมมนาเผยแพร่ความรู้จึงได้รับความนิยมในปัจจุบัน